Head
Call Center
หน้าหลัก > สรุปสาธารณภัย > สรุปสถานการณ์ประจำวัน
สรุปสาธารณภัย

สรุปสถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (เวลา 18.00 น.)

เขียนโดย : สุพรรณี
วันที่ : 14/6/2560
จำนวนผู้เข้าชม : 355 ครั้ง
สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (เวลา 18.00 น.)
สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (เวลา 18.00 น.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง