Head
Call Center
หน้าหลัก > ข่าวสาธารณภัย > ปี 2560
ข่าวสาธารณภัย

ปี 2560

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 7 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัย – ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว

เขียนโดย : สุพรรณี
วันที่ : 12/10/2560
จำนวนผู้เข้าชม : 3,242 ครั้ง
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น และการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2560 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากและ น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี กำแพงเพชร สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ และชัยนาท รวม 24 อำเภอ 169 ตำบล 924 หมู่บ้าน 1 ชุมชน

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 7 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัย – ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี กำแพงเพชร สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ และชัยนาท รวม 24 อำเภอ 169 ตำบล 924 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ มุ่งดูแลชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

 

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น และการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2560 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี กำแพงเพชร สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ และชัยนาท รวม 24 อำเภอ 169 ตำบล 924 หมู่บ้าน 1 ชุมชน แยกเป็น 

1.ลพบุรี น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 1 อำเภอ 9 ตำบล60 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,643 ครัวเรือน 22,231 คน 

2.กำแพงเพชร น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 1 อำเภอ2 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน 56 คน 

3.นครสวรรค์ น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 3 อำเภอ 25 ตำบล 210 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,873 ครัวเรือน 11,619 คน

4.ชัยนาท น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 4 อำเภอ 14 ตำบล 57 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 611 ครัวเรือน 1,222 คน 

5.สิงห์บุรี น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 3 อำเภอ 11 ตำบล 44 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,265 ครัวเรือน 9,142 คน ปัจจุบันมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกเขตคันกั้นน้ำ 

6.อ่างทอง น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 5 อำเภอ 27 ตำบล 75 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,636 ครัวเรือน 4,908 คน ปัจจุบันมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกเขตคันกั้นน้ำ 

7.พระนครศรีอยุธยา น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 7 อำเภอ 81 ตำบล 472 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 24,346 ครัวเรือน 68,168 คน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง โดยแจกจ่ายถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย พร้อมพร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมถึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง โดย ปภ.ได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลัง มุ่งเน้นการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยของผู้ประสบภัยเป็นหลัก พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง

ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ข่าวสารสาธารณภัยอื่นๆ

Thumb Rrlate
20/9/2561
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ