Head
Call Center
หน้าหลัก > ข่าวสาธารณภัย > ปี 2560
ข่าวสาธารณภัย

ปี 2560

ปภ. ประชุม กอปภ.ก. ติดตามสภาวะอากาศ และวางแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัย

เขียนโดย : สุพรรณี
วันที่ : 12/10/2560
จำนวนผู้เข้าชม : 658 ครั้ง
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ร่วมกับอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อติดตามสภาวะอากาศ สภาพฝน และสถานการณ์น้ำ พร้อมวางแผนรับมือ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ปภ. ประชุม กอปภ.ก. ติดตามสภาวะอากาศ และวางแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัย

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ร่วมกับอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อติดตามสภาวะอากาศ สภาพฝน และสถานการณ์น้ำ พร้อมวางแผนรับมือ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย


ข่าวสารสาธารณภัยอื่นๆ

Thumb Rrlate
7/12/2560
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 10 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในช่วงวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2560 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที