Head
Call Center
หน้าหลัก > ข่าวสาธารณภัย > ปี 2560
ข่าวสาธารณภัย

ปี 2560

ปภ. ประชุม กอปภ.ก. ติดตามสภาวะอากาศ และวางแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัย

เขียนโดย : สุพรรณี
วันที่ : 12/10/2560
จำนวนผู้เข้าชม : 1,981 ครั้ง
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ร่วมกับอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อติดตามสภาวะอากาศ สภาพฝน และสถานการณ์น้ำ พร้อมวางแผนรับมือ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ปภ. ประชุม กอปภ.ก. ติดตามสภาวะอากาศ และวางแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัย

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ร่วมกับอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อติดตามสภาวะอากาศ สภาพฝน และสถานการณ์น้ำ พร้อมวางแผนรับมือ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย


ข่าวสารสาธารณภัยอื่นๆ

Thumb Rrlate
20/9/2561
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ