Head
Call Center
หน้าหลัก > ข่าวสาธารณภัย > ปี 2560
ข่าวสาธารณภัย

ปี 2560

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัย ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๐

เขียนโดย : สุพรรณี
วันที่ : 14/11/2560
จำนวนผู้เข้าชม : 655 ครั้ง
สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัย ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๐

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารสาธารณภัยอื่นๆ

Thumb Rrlate
20/9/2561
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ