Head
Call Center
หน้าหลัก > ข่าวสาธารณภัย > ปี 2560
ข่าวสาธารณภัย

ปี 2560

รายงานคาดการณ์สถานการณ์ภัยประจำวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เขียนโดย : สุพรรณี
วันที่ : 7/12/2560
จำนวนผู้เข้าชม : 637 ครั้ง
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข่าวสารสาธารณภัยอื่นๆ

Thumb Rrlate
7/12/2560
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 10 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในช่วงวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2560 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที
Thumb Rrlate
6/12/2560
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร รวม 88 อำเภอ 587 ตำบล 4,426 หมู่บ้าน 367,467 ครัวเรือน 1,151,152 คน ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว