Head
Call Center
หน้าหลัก > สรุปสาธารณภัย > สรุปสถานการณ์ประจำวัน
สรุปสาธารณภัย

สรุปสถานการณ์ประจำวัน

รายงานคาดการณ์สถานการณ์ภัยประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561

เขียนโดย : สุพรรณี
วันที่ : 14/6/2561
จำนวนผู้เข้าชม : 201 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานคาดการณ์สถานการณ์ภัยประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง